Uzman Klinik Psikolog Benan ŞAHİNBAŞ

Psikologlar, fizyolojik ve psikolojik özellikleri dikkate alarak, insan hayatını çeşitli dönemlere ayırarak, her dönemi kendi belirgin özelliklerine, tutum ve davranış çeşitlerine göre ÇOCUKLUK-ERGENLİK-YETİŞKİNLİK dönemi olarak ayırmışlardır.Çocukluk ve Ergenlik dönemlerinde psikolojik ve sosyal gelişimin önemi büyüktür. Bu dönemlerde alınacak psikolojik destekler ile; öz güveni yüksek, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, iletişim becerisi güçlü, yaratıcı ve yapıcı, kendini denetleyebilen, sorumluluk sahibi yüksek bireyler yetişmesi sağlanabilir. Yetişkinlikte ise; kişilik gelişiminin ahlâk, cinsiyet rolleri ve benlik gelişimi gibi üç önemli yönü vardır.

 

Kliniğimiz; ÇOCUK, ERGEN ve YETİŞKİN dönemlerinin psikolojik gelişim takibini yapmaktadır. Kliniğimizde; tüm rahatsızlıklar yakından takip edilip, gerekli psikolojik testler yapılarak, alanında en güncel tanı ve tedavi metotları uygulanmaktadır. Kliniğimizde kişinin hayat kalitesinin artmasına odaklanılmaktadır. Ayrıca; danışmanlıklarımızın etkili, kalıcı, kaliteli olmasına dikkat edilmektedir. Tanıya yönelik danışmanlıklarımız; öğretici, geliştirici ve rehabilite edici’dir.

Çocuklar için Klinik Alanlarımız

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik, Öğrenme Güçlüğü, Aile İçi Eğitim, Yeme ve Uyku Bozuklukları, Tırnak Yeme, Gelişim Takibi, Alt Islatma-Tuvalet Problemleri, Travmatik Yaşam Olayları, Kaygı ve Korkular, Kardeş Kıskançlığı, Okula Uyum Problemleri,Davranış Problemleri

Ergenler için Klinik Alanlarımız

Özgüven Eksikliği, Takıntılar, Sınav Kaygısı, Sosyal İlişki Problemleri, Kural/Sınır Tanımama, Aile İçi Geçimsizlik, Davranışsal Sorunlar

Yetişkinler için Klinik Alanlarımız

Depresyon, Panik Atak, Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk(takıntılar), Duygu Durum Bozuklukları, Evlilik Ve İlişki Sorunları, Yeme Bozuklukları, Kişilik Sorunları, Sosyal Fobi, Cinsel Sorunlar, Boşanma, Kayıp ve Yas, Öfke ile Başa Çıkma, Sağlıklı Beslenmede Psikolojik Destek, Majör Depresif Bozukluk,

Psikoterapi

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.  Psikoterapi sırasında, kişi ruhsal durumu, ruh hali, duyguları, düşünce ve davranışlarını fark etme fırsatı bulur.  Psikoterapi sürecinde, terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır.

TERAPİ YÖNTEMLERİMİZ

Bireysel Psikoterapi

Oyun Terapisi

EMDR Terapisi

Psikanalitik Yaklaşım

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Şema Terapi

Sistemik Aile ve Çift Terapisi Yaklaşımı

Cinsel Terapi

KLİNİĞİMİZDE UYGULADIĞIMIZ TESTLER

Stanford-Binet Zeka Testi

WISC-R Zeka Testi

MOXO Dikkat Performans Testi

Beck Depresyon – Anksiyete Ölçeği

Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Denver II Gelişim Tarama Testi

Çocuk Çizimlerinin Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi

Peabody  Kelime Tamamlama Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Frostig Görsel Algılama Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

MMPI Çoklu Kişilik Test

Draw a Person, Draw a Family(hareketli-tılsımlı), KHTP, Draw a Tree

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

CAT (Çocuk Algı Testi)

TAT (Yetişkin Algı Testi)

Attentioner Dikkat ve Hiperaktivite Eğitimi